Species

Statistics

 speciesimages
Aethes20
Aethesoides10
Amorbia30
Ancylis20
Apotoforma10
Ardeutica20
Argyrotaenia30
Auratonota20
Bactra20
Cacocharis10
Clepsis10
Cochylis20
Crocidosema10
Cryptaspasma10
Cydia30
Endothenia10
Epiblema10
Episimus90
Ethelgoda10
Eucosma10
Eugnosta10
Gymnandrosoma30
Lasiothyris10
Lorita20
Mictopsichia20
Mimeugnosta10
Platphalonidia20
Platynota20
Rhyacionia20
Ricula20
Saphenista50
Sparganothis10
Strepsicrates10
Talponia30
Teras10
Thaumatographa10
700